mijn werkwijze

 
 

individuele benadering

In de individuele benadering besteden we aandacht aan de aanwezige overtuigingen, emoties en patronen. Hoe deze elementen op dit moment van invloed zijn op het functioneren. Naar de ontstaansgeschiedenis van de identiteit. In deze benadering speelt het levensverhaal of de bedrijfsgeschiedenis een belangrijke rol. Welke gebeurtenissen en ervaringen hebben bijgedragen aan deze identiteit? Welke waarden zijn belangrijk, welke niet meer? Welke waarden worden geleefd, van welke waarden kan afscheid worden genomen?

contextuele benadering

Naast een individuele benadering kijken we samen naar de omgeving of de systemen waarin gefunctioneerd wordt. Wat vragen deze systemen? Wat vragen mijn cliënten? Welke invloed hebben mijn cliënten op de omgeving? En wat is de invloed van de omgeving op mijn cliënten? Wat brengt de omgeving, wat gaat verloren? Welke dynamieken en waarden spelen een rol? Waar loopt het soepel, waar blokkeert het of ontstaan (innerlijke) conflicten. En hoe om te gaan met deze situatie? (Leren) veranderen, accepteren of verlaten?

aansluiting werkwijze

Mijn aanpak valt binnen het spectrum van organisatieontwikkeling en de ontwikkeling van (persoonlijk) leiderschap, talent en teams, loopbaan en carriere, effectieve communicatie en persoonlijke effectiviteit. Ook sluit mijn werkwijze aan bij Agile, Theory U en Design Thinking.

methoden en technieken

Ik ben opgeleid en gecertificeerd in diverse methoden en technieken voor de begeleiding van individuen en groepen. Klik hieronder voor een uitleg van deze methoden en technieken.

methoden en technieken >>