uitleg methoden en technieken

 
 

NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. NLP is een methode om tot optimaal functioneren te komen. In deze methode staan taal, communicatie, zintuigelijke waarneming, denken en voelen centraal. De methode omvat technieken waarmee je jezelf en/of anderen in een gemoedstoestand kunt brengen die tot beter functioneren en meer succes leiden. Effectiever communiceren en motiveren, je hulpbronnen en talenten aanwenden en het doorbreken van belemmerende gedachten en gevoelens naar positief denken en voelen zijn bijvoorbeeld resultaten van NLP. Bij NLP staat het wederzijds belang altijd voorop. De methode is gericht op mogelijkheden, openheid, wederzijds begrip en verbinding. NIET op manipuleren.

 

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse of TA biedt inzicht in het ontstaan van belemmerende en helpende patronen. Met dit inzicht kunnen deze patronen worden begrepen en desgewenst losgelaten. In TA staat het levensverhaal van mensen centraal. Elk mens heeft een levensverhaal met ervaringen waarin geboden en verboden een rol spelen. Op basis van deze ervaringen hebben mensen besluiten genomen, meestal in de kindertijd. Deze besluiten hebben geleid tot drijfveren en overtuigingen. En alles bij elkaar is hieruit een overlevingsmechanisme ontstaan. Deze mechanismen zijn bijna altijd gericht op het vermijden van iets of juist het verkrijgen van iets. Deze overlevingsmechanismen heten in de volksmond ook wel vastgeroeste patronen, vaak ineffectieve manieren van denken, voelen, handelen, communiceren. Patronen zijn voor de overleving in het verleden helpend geweest, maar zijn dat meestal nu niet meer. Los van deze patronen kunnen mensen optimaler en plezieriger functioneren.

Systemisch Werk

Systemisch Werk biedt inzicht in (belemmerende) dynamieken en patronen in systemen. Systemen staan voor families, gezinnen, teams, groepen, organisaties, samenlevingen, culturen, landen enzovoort. In deze systemen spelen situaties, gebeurtenissen en thema’s een rol die invloed hebben op de dynamiek - het denken, voelen en handelen - van de personen die deel uitmaken van het systeem (of hiervan deel uitmaakten). Bij situaties en gebeurtenissen kun je denken aan scheiding, dood, grensoverschrijdend gedrag, onderdrukking, onbeantwoorde liefde, verlies, rouw, groepscodes, schuld, loyaliteit, schaamte, verdriet, pech, ongeluk, ontslag, reorganisatie, fusies, overnames enzovoort. Onbewust hebben deze situaties, gebeurtenissen en thema’s veel invloed op mensen en systemen. Juist als deze situaties en thema’s tot het verleden behoren en altijd onbenoemd of onzichtbaar zijn gebleven. Systemisch Werk biedt, onder meer met behulp van familie- of organisatieopstellingen - een visuele voorstelling, met behulp van representanten of andere hulpmiddelen, van (een deel van) een systeem - inzicht in deze situaties en thema’s en de (belemmerende) effecten ervan. Met dit inzicht kunnen mensen en organisaties vrijer van de negatieve effecten en dus optimaler en plezieriger functioneren.

 

Deep Democracy

Voice Dialogue

Voice Dialogue is een methode die ook ruimte geeft aan bekrachtigende innerlijke stemmen. In deze methode ga je in dialoog met je innerlijke stemmen. Deze innerlijke stemmen zijn verbonden aan jouw ‘ikken’, de verschillende delen van je persoonlijkheid. Elk deel, heeft zijn eigen manier van waarnemen, denken, voelen en handelen. Mensen zijn vaak geïdentificeerd met een of meerdere van deze delen. Dit zijn delen die meer aanwezig zijn. Vaak zijn dit ook kritische delen, die zich hebben verbonden aan het ego. Hierdoor zijn de stemmen van andere niet of minder kritische delen vaak genegeerd. In Voice Dialogue kunnen de verschillende ‘ikken’ vrijuit spreken. Dus ook de stemmen van de ‘ikken’ die genegeerd zijn. Deze stemmen kunnen veel vertellen. In het toelaten van bekrachtigende innerlijke stemmen kunnen mensen optimaler en plezieriger functioneren.