Ik verlang naar

Ik verlang naar

Je kent dat wel, van die dagen waarop een schier oneindige rij belemmerende gevoelens, gedachten, overtuigingen in talloze varianten, jou afhouden van een plezierige en effectieve dag. Gevoelens en gedachten als: Dat je niet voldoet. Dat je er niet toe doet. Dat je er alleen voor staat. Dat niemand jou wil. Dat niemand er voor jou is. Dat je niet krijgt wat je verdient. Dat je beter verdient. Dat je niks kan. Dat je mislukt bent. Dat niemand je begrijpt. Dat je overbodig bent. Dat je weg wilt. Verstoppen. Vluchten. Onzichtbaar worden. Weg van wat je voelt en denkt. Weg van andere mensen.

Hell is other people schreef – vrij vertaald - Jean Paul Sartre. Kort en simpel gezegd: andere mensen belemmeren jouw levensgeluk. Terwijl de antroposoof verklaart: de mens ‘ontwikkelt zich altijd in relatie met anderen en de wereld.’ Je kunt kortom niet met en niet zonder mensen. Op die dagen. Op alle dagen.

GELOOF JIJ ALLES WAT JE VOELT EN DENKT?

Sartre, antroposofie, waar, niet waar…... Wat in elk geval waar is, is de aanwezigheid van jouw gevoelens en gedachten. Maar geloof je ze ook? Geloof jij alles wat jij voelt en/of denkt? Wat als je deze belemmerende gedachten en gevoelens kunt ombuigen naar helpende gedachten en gevoelens? Hoe zou dat zijn voor jou? Wat zou jou dat opleveren? En welk verlangen ligt daar dan onder? En wat heb je dan nodig om dat verlangen te vervullen? Stel daarom op zo’n dag eens aan jezelf de vraag: Waar verlang ik naar? Zo geef je jezelf ruimte voor nieuwe gedachten.

Veel plezier vandaag!

Heb jij naar aanleiding van bovenstaande een vraag, neem dan gerust contact met mij op via cees@ceestenthije.nl of 06-50693901.

Echt contact maken

Echt contact maken

Oude Pijn

Oude Pijn

0