Veelgestelde vragen

 
 

Hier vind je een overzicht van de meestgestelde vragen.

Andere vragen? Zoek contact »

 

wat zijn je tarieven?

Ik hanteer twee verschillende tarieven. Een particulier en een zakelijk tarief. Het zakelijke tarief ligt hoger. Ik richt mij primair op professionals. Ik word niet vergoed door een verzekeraar. Voor meer informatie, kun je mij bellen of mailen.

ben je aangesloten bij een beroepsvereniging?

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Ook ben ik gebonden aan de ethische code van mijn eerste opleider Phoenix Opleidingen in Utrecht.
NOBCO-ethische code en Phoenix-ethische code.

neem je particulieren aan?

Ik richt mij primair op professionals en organisaties. Vragen van professionals kennen natuurlijk ook een persoonlijke component, waarin naast het heden en de toekomst ook het verleden een rol speelt. Particulieren zijn wel welkom, maar moeten beseffen dat ik niet word vergoed door een verzekeraar. 

waar vindt de coaching of training plaats?

Ik kan overal coachen en trainen. Ook bied ik e-coaching en -training. In principe draag ik zorg voor een locatie. Soms willen opdrachtgevers dat de coaching of training in een eigen locatie plaatsvindt. Mijn standplaats is Amsterdam. Voor alle locaties buiten Amsterdam, bereken ik reistijd en reiskosten.

hoe verloopt een coachings- of trainingstraject?

Elk traject begint met een kennismaking, intake en verkenning van de wensen, behoeften en doelen van de opdrachtgever. Hierna stellen we gezamenlijk vast hoeveel sessies nodig zijn om het doel te bereiken. En hoe lang deze sessies duren en met welke interval ze gehouden worden. Meestal kom ik uit op 16 uur individuele coaching. Voor teamcoaching of teamontwikkeling is vaak meer tijd nodig. Naast heldere afspraken over doelen, periode, interval, werk ik ook met een vragenlijst om de mentale staat bij aanvang en na afloop van het traject te meten.

krijg ik huiswerk tussen de sessies door?

Ja. Mijn coachings- en trainingstrajecten voorzien in thuiswerkopdrachten. Deze kunnen variëren van schrijfoefeningen - bijvoorbeeld je levensverhaal - tot ervaringsoefeningen - de toepassing in de praktijk van iets dat je geleerd hebt tijdens de coaching of training.

welke methoden en technieken pas je toe?

Ik beschik over een scala aan methoden en technieken. Meer informatie vind je hier en hier.

bied je ook therapie aan?

Nee, ik ben geen therapeut. Ik kan desgewenst wel doorverwijzen naar een therapeut. Bijvoorbeeld als tijdens kennismaking blijkt dat jouw vraag een therapie vergt, bijvoorbeeld in het geval van een onverwerkt trauma. Dit kan ook tijdens een coachingsproces naar voren komen. Het is mogelijk om naast therapie van een ander, coaching en training van mij te krijgen. Dit hangt echter wel van je therapievraag af.

hoe lang ben je als coach en trainer werkzaam?

Ik ben in 2012 begonnen met coachen. Later kwam hier trainen bij.

wat voor soort trainingen geef je?

Ik werk ervaringsgericht en op identiteitsniveau. Dit betekent dat ik veel aandacht besteedt wie iemand of een groep is en aan leren door reflectie op doen en voelen. Mijn trainingen omvatten 90% oefeningen en 10% theorie.

geef je salestrainingen?

Ik geef uitsluitend sales-trainingen waarin ik ook aandacht mag schenken aan de identiteit van de deelnemer en onderwerpen als contact en verbinding. Een training puur gericht op de verwerving van verkooptips & -tricks geef ik niet.

werk je ook in het weekend?

Ja, ik ben ook in het weekend beschikbaar.