mensvisie

Mensen staan onder druk. Bevinden zich in een complexer wordende samenleving. Een samenleving waarin het - naast snelheid, agility, efficiency en prestaties - draait om samenwerking, netwerken en partnerships. Deze ontwikkelingen zetten druk op mensen om zich aan te passen. Aanpassing zet druk op de identiteit en draagt bij aan de vervreemding van de mens van zichzelf. Niet in verbinding met zichzelf, is het voor een mens onmogelijk zich te verbinden met de ander. Om duurzaam in deze samenleving te kunnen functioneren en om vervullend te kunnen leven en werken, heeft de mens verbinding nodig. Met zichzelf. Met de ander.

verandervisie

Mijn leidende principes zijn Erkennen, Bevrijden, Verwezenlijken, Verbeteren. Veranderen begint met de erkenning van de situatie zoals die is. Erkenning is een voorwaarde voor (zelf)bevrijding. In bevrijding ontstaan mogelijkheden om dingen te verwezenlijken en te verbeteren.

missie

Het is mijn missie mensen te helpen positieve beïnvloeders van zichzelf en hun omgeving te worden. Een omgeving die niet alleen snapt maar ook voelt waar mensen voor gaan en staan. Optimaal functioneren, een vervullend leven met vervullend werk, beweging, gezonde relaties waarin sprake is van een gezonde dynamiek van wederzijds begrip en positieve onderlinge beïnvloeding.