thema’s face 2 face en e-coaching en - training

 
 

Via face 2 face en e-coaching en -training ondersteun ik professionals - zelfstandigen, teams en medewerkers en leiders in organisaties - bij het onderzoeken, verhelderen en bereiken van hun persoonlijke en/of professionele doelen. Ik werk met mijn cliënten aan alles wat het bereiken van deze doelen negatief of positief beïnvloedt en waarop zelf invloed kan worden uitgeoefend. 

mijn werkwijze

Ik hanteer een individuele en een contextuele benadering. Ik werk ervaringsgericht, met veel ruimte voor doorvoelen en reflectie op doen en voelen. We staan stil bij thema’s als welzijn en kwaliteit van leven. En wat hiervoor nodig is.

meer over mijn werkwijze »

 

overtuigingen, emoties, patronen

Handelen, denken, voelen worden goeddeels bepaald door overtuigingen, emoties en patronen rond gedrag, communicatie, gedachten en gevoelens. We kijken naar de herkomst van patronen en hoe ze belemmeren of juist (kunnen) helpen, nu en in de toekomst. Met het herkennen van belemmerende patronen, kan ook een begin worden gemaakt met het loslaten ervan.

potentieel

We gaan op zoek naar potentieel, talenten en vaardigheden, en hoe deze kunnen worden ingezet om doelen te bereiken.

vaardigheden

Samen onderzoeken we welke vaardigheden nog ontwikkeld of versterkt willen worden. En ik bied ondersteuning bij het ontwikkelen, versterken en toepassen van deze vaardigheden in de dagelijkse praktijk.

vrij functioneren

Mijn cliënten leren zichzelf zelf te ontwikkelen en vrij te maken van datgene wat in de weg staat om doelen te bereiken. Stap voor stap op weg naar vrij functioneren en positieve wederzijdse beïnvloeding.

identiteit

Gedurende onze samenwerking doen mijn cliënten steeds meer zelfontdekkingen: Over wie ze in essentie zijn en waarom ze er zijn.

verbinding en contact maken

Verbinden begint met zelfkennis. Als er inzicht is in de eigen patronen, emoties en overtuigingen, de herkomst, de voordelen en de valkuilen ervan leidt dit tot meer zelfverbinding. Vanuit zelfverbinding zal de verbinding met de omgeving gemakkelijker gaan en het contact dieper worden.